Miluška

Kurzy, které vedeš, jsou naplněné obrovskou sílou, obohacujícím poznáním a energií. Považuji TĚ za svého dalšího životního učitele, který rozdává svým žákům neuvěřitelně dobrou a smysluplnou informaci pokaždé, když to jen jde. Naše bylinková setkání spojují pevným poutem lidi různých profesí, povah i srdcí, ale pro mě je nejdůležitější vědomí sounáležitosti, pokory a vřelých úsměvů, které na setkáních panují.

Miluška