Videokurz

Moc děkuji Radce za krásné a inspirující video a další informace. Vracím se k němu často a pomáhá mi.

Dana