Čtení

Vláďa najde bylinky všude!

Vláďa najde bylinky všude

Vláďa najde bylinky všudePři včerejší bylinkové vycházce na Nemošické stráni u Pardubic Vláďa Vytásek nacházel léčivé bylinky i v místech, kde by to snad nikdo nečekal.

Po obědě se celá skupina účastníků přesunula k rybníku v Drozdicích, kde Vláďa ukazoval všechny možné druhy bylinek. Naše cesta pokračovala Nemošickou strání, která byla plná nejrůznějších, v některých případech i vzácných bylinek. Účastníci si také mohli prohlédnout slepé rameno Chrudimky. Po nějaké té hodině jsme se přesunuli do zahrádky Radky Svatošové v Nemošicích. Účastníci byli občerstveni dobrým bylinkovým čajem. Večer se celá naše tlupa přesunula zpět do Drozdic, kde se všichni rozloučili, dostali osvědčení a odešli domů.

Michal Konečný